Co się dzieje w umyśle pasywno-agresywnego


Pasywno-agresywny szczerze pragnie połączyć się z tobą emocjonalnie, ale jego lęk przed związkiem jest od tego silniejszy. Lęk sprawia, że pasywno-agresywny będzie utrudniał rozwój każdego związku, zręcznie maskując swoje sabotaże.

Pasywno-agresywni nie maja wglądu w siebie, nie zastanawiają się nad swoją rolą w problemowej sytuacji. Powodów szukają na zewnątrz, obarczając innych winą za własne braki. Zaakceptowanie swoich błędów jest dla nich równoznaczne z emocjonalną auto-destrukcją. Wolą żyć, wypierając się własnych zachowań i konsekwencji tych zachowań, które sprawiają innym tyle cierpienia.

Pasywno-agresywny uprzedmiotawia obiekty swoich pragnień. Będzie cię używał jako środka do osiągnięcia celu. Twoją rolą jest więc karmienie jego dysfunkcyjnych, emocjonalnych potrzeb.

Pasywno-agresywny chce uwagi i przywiązania, ale obawia się bycia zależnym. Dlatego pragnąc miłości, równocześnie unika jej ze strachu, że ona może go zniszczyć.


Pasywno-agresywny trzyma cię zawsze na dystans, a jakakolwiek więź między wami jest
wiotka i bardzo nietrwała.