GNIEW...ale na co?


Co wzbudza gniew w dziecku z dysfunkcyjnej rodziny?


Dzieci z rodzin, w których nie uczy się zdrowego wyrażania emocji, mają w sobie dużo nieuleczonego, starego gniewu. Taki gniew po jakimś czasie przyjmuje uogólnioną postać i zamienia się we wrogą postawę. Jeśli jesteś dzieckiem z dysfunkcyjnej rodziny, to prawdopodobnie czujesz:

GNIEW...

...bo tak bardzo musisz się starać, by przezwyciężać życiowe trudności.

GNIEW...

...bo żyjesz w rodzinie, która wymaga tak wiele a daje tak mało.

GNIEW...

...na rodziców, bo są tak krytyczni, kiedy ty starasz się tak bardzo.

GNIEW...

...na siebie, bo bagatelizujesz własne potrzeby a poddajesz się cudzym wymaganiom.

GNIEW...

...na rodziców, bo twoje szczęście ich nie obchodzi.

GNIEW...

...na siebie, bo jesteś problemem dla innych.