Jak radzić sobie z własnym gniewem


Dwa rodzaje gniewu


Gniew do wewnątrz: czujesz złość ale kierujesz ją przeciwko sobie. Może prowadzić do depresji.

Gniew na zewnątrz: czujesz złość i kierujesz ją przeciwko innym obiektom (istotom żywym lub rzeczom). W praktyce oznacza to okazywanie rozżalenia, urazy wrogości, a nawet agresji.


Cykl gniewu


Nieopanowana ekspresja gniewu na zewnątrz niemal zawsze pociąga za sobą poczucie winy. Poczucie winy następnie prowadzi do wyrzutów sumienia, które wyzwalają gniew do wewnątrz, gniew na siebie, który może prowadzić do depresji. Gniew do wewnątrz z czasem rodzi urazę wobec osoby na którą skierowany był pierwszy gniew. To przez nią czujesz się winni i masz wyrzuty sumienia. Ta osoba w końcu zacznie cię tak bardzo irytować, że nie będziesz mógł hamować gniewu i ponownie pojawi się gniew na zewnątrz. Koło się zamyka.

Tak działa powtarzający się destrukcyjny cyklu gniewu, na który składają się: poczucie winy, wyrzuty sumienia, gniew do wewnątrz, uraza, irytacja i gniew na zewnątrz.


Gniew a wrogość i agresja


GNIEWGniew to stan emocjonalny o szerokim spektrum od umiarkowanej irytacji czy rozdrażnienia aż do intensywnej wściekłości czy furii.

WROGOŚĆWrogość to pewna postawa. Postawa, motywująca agresywne zachowania, skierowane przeciwko ludziom i rzeczom.

AGRESJAAgresja to zachowanie, skierowane bezpośrednio na niszczenie przedmiotów i krzywdzenie lub karanie istot żywych.

Interesuje cię GNIEW? Dowiedz się więcej:

Co wzbudza gniew w dziecku z dysfunkcyjnej rodziny
Prawidłowe i nieprawidłowe sposoby radzenia sobie z gniewem
Zrozumieć naturę gniewu
JAK SIĘ WYLECZYĆ Z GNIEWU