Co sprawia, że inni nas lubią?


Ludzie posiadają wrodzoną potrzebę tworzenia związków i przynależenia do grup. Zerwanie społecznych więzi, szczególnie w przypadku wykluczenia i odrzucenia skutkuje niepokojem, może nawet depresją, a już na pewno dotkliwym uczuciem samotności. Ponieważ w życiu staramy się unikać nieprzyjemnych doświadczeń, mamy naprawdę silną motywację do tego, by takie związki z innymi ludźmi tworzyć.

Czy dasz się lubić?


Aby zwiększyć prawdopodobieństwo wejścia w związek z drugim człowiekiem, musimy zdać sobie sprawę z tego, jak łatwo jest nas polubić. Posiadanie jakości przyjemnych dla innych ludzi bywa niezmiernie ważne. Niestety nie zawsze jesteśmy świadomi tego, które cechy decydują o tym czy inni nas lubią czy nie.

Ludzie pytani o to, które cechy sprawiają, że są lubiani, najczęściej odpowiadają: atrakcyjność fizyczna, status społeczny.

Z drugiej strony, poproszeni o wyliczenie cech, których poszukują i które lubią w innych, odpowiadają: wiarygodność, lojalność, życzliwość.

Tak sprzeczne odpowiedzi odzwierciedlają konflikt między osobistą intuicją a wpływem kultury masowej. Własne doświadczenia uczą nas, jak ważne w związkach są wiarygodność i życzliwość. Z kolei kultura masowa uczy, że większość popularnych i wielbionych postaci, posiada bardziej powierzchowne atrybuty. Dostajemy sprzeczne sygnały.

Tak więc, które jakości sprawiają, że inni nas lubią? Osobowościowe, czy powierzchowne?

Badania naukowe


Rezultaty badań pokazują, że najbardziej lubiane jakości to szczerość, uczciwość, wyrozumiałość i wiarygodność. Inteligencja i poczucie humoru również znalazły się w pierwszej dziesiątce. Podczas, gdy np. pozycja społeczna wylądowała na szarym końcu.

Przeprowadzono nawet badania, które sprawdzały bycie lubianym w konkretnym kontekście i roli. Badacze założyli, że cechy, które czynią nas lubianym w roli np. małżonka są inne od tych, które czynią nad lubianym w roli np. przyjaciela.

Psychologowie postanowili więc dowiedzieć się które cechy są najbardziej pożądane w pięciu różnych typach związków:

1. Przyjaciele tej samej płci

2. Przyjaciele przeciwnej płci

3. Początkująca para

4. Małżeństwo

5. Partnerzy do przygodnego seksu

Rezultaty badań są bardzo interesujące. Dla wszystkich pięciu typów związków, w pierwszej trójce najbardziej pożądanych jakości znalazły się trzy identyczne cechy: serdeczność, otwartość (w sensie wyrazistość osobowości) oraz poczucie humoru.

Jakości takie, jak fizyczna atrakcyjność, zarobki czy status społeczny na skali ważności najczęściej lądowały bardzo nisko.

Kolejne badania miały wyłonić cechy osoby idealnej w bardzo specyficznych związkach. Np. jakie cechy posiadałby idealny współpracownik, kolega z drużyny, bliski przyjaciel...? Odkryto, że wiarygodność, kooperatywność i ekstrawersja są dla wchodzenia w związki znacznie ważniejsze niż np. atrakcyjność fizyczna.


Podsumowując, liczne badania dowodzą, że jakości osobowościowe są zdecydowanie ważniejsze od jakości powierzchownych. Wiarygodność i życzliwość stanowią bazę, podstawę, niezbędną do tego, żeby dać się lubić. Są absolutnie konieczne dla istnienia zdrowego związku.

Ekstrawersja, inteligencja, wyrazistość i poczucie humoru również są bardzo pożądane. Dodają do naszej osobowości głębszy, bardziej interesujący wymiar. Ale bez życzliwości i wiarygodności niewiele są warte. Budowanie zawsze trzeba zacząć od podstaw.

Atrakcyjność fizyczna, status społeczny i ekonomiczny owszem… mogą być dodatkowym atutem, ale prawda jest taka, że do bycia lubianym nie są nam wcale potrzebne.